HASH

Funkce počítače, která šifruje data – výsledkem je kombinace písmen a číslic určité délky.

Co je HASH?

WEXO Blog