HASH

Funkcja komputera, która szyfruje dane – w wyniku jej zastosowania generowane są kombinacje liter i cyfr o określonej długości.

Co to jest HASH?

Blog WEXO