LIQUIDITY

Jest to zdolność do łatwej zamiany danych aktywów na pieniądze. Wskaźnik ten pokazuje, jak szybko otrzymasz gotówkę za swoje aktywa.

Co to jest LIQUIDITY?

Bitcoin cechuje się wysoką płynnością, podobnie jak inne kryptowaluty. Sprawa ma się odwrotnie z kolekcją antyków, która ma niską płynność, ponieważ jej spieniężenie może trwać bardzo długo. 

 

Blog WEXO