KOREKTA

Korekta określa spadek ceny, który zwykle następuje po osiągnięciu All Time High lub wzroście wartości danej kryptowaluty przez dłuższy okres.

Co to jest KOREKTA?

Blog WEXO