DEEP WEB

„Głęboka sieć” odnosi się do tych części Internetu, które nie są w pełni dostępne za pomocą standardowych narzędzi wyszukiwania (np. Google, Yahoo, Bing itp.).

Co to jest DEEP WEB?

Obejmuje strony nieindeksowane, płatne serwisy, prywatne bazy danych i ciemną sieć. Użytkownicy mają w tej części Internetu dostęp do znacznie większej liczby informacji i więcej prywatności. Krytykowana jest tutaj kwestia otwartości i równości Internetu.

Blog WEXO