COLLATERAL

Odnosi się do aktywów oferowanych jako gwarancja spłaty pożyczki.

Co to jest COLLATERAL?

W przypadku pożyczki udzielonej na platformie kredytowej DeFi zabezpieczenie w postaci tokena musi zostać zablokowane. Zabezpieczenie zwracane jest po spłacie pożyczki. Jeśli pożyczka nie zostanie spłacona, zabezpieczenie pozostaje zablokowane na platformie.

Blog WEXO