DIGITAL IDENTITY

Sieť NEO vytvára digitálnu identitu nielen pre aktívum, ale aj pre aktívneho účastníka siete, ktorý prechádza dôkladným identifikačným procesom, vďaka ktorému je možné ho prepojiť s jeho identitou v reálnom svete.

Čo je DIGITAL IDENTITY?

Sieť vytvára túto digitálnu identitu prostredníctvom kombinácie rozpoznávania tváre, biometrických údajov, rozpoznávania hlasu a ďalších viacúrovňových overovacích mechanizmov. Technológia blockchain je oveľa bezpečnejšia ako technológie digitálnej identity, ktoré sa dnes vo všeobecnosti používajú. Aj keď je v súčasnosti mimoriadne jednoduché vytvoriť identitu online, riešenia identity, založené na blockchaine, umožňujú absolútnu dôveru v platnosť identity, kvôli nemennej povahe vedenia záznamov na báze blockchainu.

Wexo Blog