BLOCK (BLOK)

Pod pojmom blok si môžeme predstaviť balíček dát uložených v sieti blockchain. Tieto dáta sú natrvalo uložené a zadefinované v blockchaine, pričom ich v budúcnosti nie je možné upravovať a meniť.

Čo je BLOCK (BLOK)?

Wexo Blog