BENCHMARK INDEXES

Referenčný index sa vzťahuje na prvotriedne zabezpečenie indexu používané ako meradlo, na základe ktorého sa sleduje výkonnosť širšieho trhu.

Čo je BENCHMARK INDEXES?

Bežné benchmarkové indexy zahŕňajú S&P 500, Nasdaq Composite a Russell 3000.

Wexo Blog