FOMO (z angl. Fear Of Missing Out)

Strach, že o něco přijdete.

Co je FOMO (z angl. Fear Of Missing Out)?

Ve světě kryptoměn je tento termín spojován s pocitem, že vidíme velký nárůst hodnoty kryptoměny a bojíme se, že jsme to propásli. Opakem FOMO je JOMO (radost z promeškaní).

WEXO Blog